افتتاح خیابان یاس برین

افتتاح خیابان یاس برین

 خیابان یاس برین با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداران یزد و یاس برین و نمایندگانی از کشور مجارستان افتتاح گردید.