آغاز به كار تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه يزد در هفته گذشته

آغاز به كار تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه يزد در هفته گذشته
سخنگوي شوراي اسلامي شهر يزد از آغاز به كار تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه يزد در هفته گذشته خبر داد.
محمد رضا كوچك زاده گفت : تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه يزد با برآورد هزينه حدود45 ميليارد ريال به صورت تبادل زيرگذر و ميدان احداث مي شود .
وي افزود: هزينه اجراي اين طرح حدود30 ميليارد ريال است كه از منابع درآمدي شهرداري تامين مي شود ضمناًحدود 15 ميليارد ريال ديگر نيز صرف هزينه هاي جابجايي تاسيسات در اين محل خواهد شد.
سخنگوي شوراي شهر با اشاره به بهره برداري اين تقاطع ظرف مدت 9 ماه آينده تصريح كرد: پروژه تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه يزد يكي از عمده ترين و بزرگترين پروژه هاي عمراني شهرداري يزد در سال جديد مي باشد كه عمليات اجرايي آن در هفته گذشته آغاز شد قرار است همزمان با آن اصلاحات هندسي در محل چهارراه فاطميه جهت حل مشكل ترافيكي در اين محل نيز انجام شود..
وي ضمن بيان اينكه طول رمپ كلي آن 500 متربا ارتفاع 5/5 متراست كه درمسير شهيد بهشتي و منتظر قائم به اجرا در خواهد آمد افزود: از پروژه هاي مهم ديگري كه در سالجاري اجرا مي شود پروژه احداث شبكه بلوار ولايت بين دروازه قرآن تا فرودگاه ، ساماندهي سيد صحرا و پروژه اصلاحات مربوط به بلوار آزادگان و در آينده نزديك شروع اجرا سه فرهنگسرا و تكميل شبكه 30متري خاتم و همچنين تكميل ادامه پروفسورحسابي و پل آن وغيره است.