اعلانات

اعلانات

مرتضي شايق (  رئيس شورا )

                                  

حجت الاسلام مطهريان (نائب رئيس شورا)     محمد رضا مدرسي (منشي شورا)      سيد محمد علي پاكنژاد (منشي شورا )

                                       

محمدفقيه خراساني(خزانه دار شورا)                   حجت الاسلام شيخ عباس زارع (سخنگوي شورا)