اعلام آمادگی شورای اسلامی شهر یزد برای اختصاص بودجه ویژه جهت اقدامات حمایتی از سلامت مردم

اعلام آمادگی شورای اسلامی شهر یزد برای اختصاص بودجه ویژه جهت اقدامات حمایتی از سلامت مردم

 

سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر در جلسه شورای سلامت شهرستان یزد ضمن اعلام آمادگی برای اختصاص بودجه ویژه به منظور اقدامات حمایتی از سلامت مردم تاکید کرد به تجهیز کادر درمان بیشتر توجه شود