اعضای شورا در بخشی از واحدهای شهرداری یزد مشخص شدند

اعضای شورا در بخشی از واحدهای شهرداری یزد مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد نمایندگان شورا در بخشی از واحد های شهرداری مشخص شدند.

کارگروه بهبود روشها و سامانه جامع شهرسازی: حمیدرضا قمی

کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی: مرتضی شایق

شورای عالی گزینش و نظارت بر برون سپاری شهرداری: محسن ابوترابی

کمیته نما و منظر شهری: الهه جورابی

هیئت حل اختلاف ماده۳۸ قانون شهرداری: الهه جورابی

نماینده شورا در نظام وظیفه بدوی: مهدی کاشفی زاد

نماینده شورا در نظام وظیفه تجدید نظر: سید محمدعلی پاکنژاد

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه گفت: حکم شهردار یزد از سوی وزیر کشور صادر شده و یکشنبه با شهردار و معاونت عمرانی استانداری برای دریافت حکم از وزیر کشور اقدام خواهیم کرد.