اعضای شورای شهر یزد با مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار کردند

اعضای شورای شهر یزد با مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار کردند

غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر یزد ضمن تبریک انتصاب جناب یادگاری به مدیرکلی راه و شهرسازی استان گفت: موفقیت شهرداری در گرو همکاری و تعامل با راه و شهرسازی است و در ارائه خدمات بهتر به مردم همراهی شما نقش بسیار سازنده ای خواهد داشت.
محسن عباسی عضو شورای اسلامی شهر در این دیدار به ظرفیت ها و مشکلات شهری پرداخت و اظهارداشت: زیرساخت های ما در حوزه های فرهنگی ورزشی پایین است و امروز شهرداری با گستردگی وظایفی که دارد پای کار است و لازم است از سوی راه و شهرسازی همکاری های بهتری انجام شود و درخواست داریم برای این زیرساخت ها تعامل بهتری برقرار شود.
وی افزود: راه و شهرسازی زمین هایی را در مناطقی از شهر رها کرده که مردم با مراجعه به شورا و شهرداری نسبت به تعیین تکلیف آن درخواست دارند و آمادگی از سوی ما وجود دارد تا به صورت موقت به شهرداری اجازه داده شود با حداقل هزینه برای خدمات ورزشی اقدام کند.
در حوزه ثبت جهانی راه و شهرسازی در آن پلان جایگاه خصوصا در معماری خاک جایگاه ویژه دارد اما کار محتوایی و علمی برای معماری خاک صورت نگرفته است. این معماری آینده یزد است و دنیا به این نکته رسیده و کم لطفی است ما به سادگی از آن عبور کنیم.
عامری عضو شورای اسلامی شهر تعامل امروز مدیران را از فرازهای یزد برشمرد و عنوان کرد: همدلی امروز بین مدیران و شهرداری اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد و این فرصت مناسبی است که همه در کنار هم با بهره گیری از ظرفیت ها و منابع ملی به تعالی یزد کمک کنیم.
شهردار یزد هم در این دیدار شهرداری و راه و شهرسازی را دو بال توصیف کرد که در کنار هم موجب بهره مندی بیشتر مردم از خدمات خواهند شد. 
عزیزی افزود: در راستای تعامل فی مابین کمیته مشترک تشکیل شود تا فعالیت ها تسریع و همفکری بیشتری برای سرعت در کارها داشته باشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی با تشکر از حضور اعضای شورای شهر و شهردار در اداره کل راه و شهرسازی گفت: اعضای شورای شهر یزد با دغدغه مندی و باور درست به مباحث ورود کرده و برای رشد بهتر شهر قدم بر می دارند.
یادگاری افزود: شهرداری و این اداره کل در بسیاری امور اهداف یکسان دارند تعامل و همکاری در راستای شهر و استان وجود دارد و خوشبختانه نگاه شورای شهر هم در این خصوص مثبت و تاثیرگذار است.
در خصوص ساخت و سازها همگی از شرایط موجود رضایت نداریم و باید برای بهبود شرایط تلاش کنیم تا در این فرصت کم به کارهای مفید و اثر گذار برسیم.
نیاز به مسکن در استان زیاد است و اگر هزینه های جانبی را در مسکن کاهش دهیم می توان اثرگذار بود. این هزینه ها مثل نظام مهندسی، شهرداری و دستگاه های خدمات رسان برای اقشار هدف موثر است.