اعضای شورای شهر بم در کمیسیون فرهنگی شورا حضور یافتند

اعضای شورای شهر بم در کمیسیون فرهنگی شورا حضور یافتند

اعضای شورای اسلامی شهر بم و شهردار این شهر با حضور در شصت و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورا ضمن گفتگو و تبادل تجربیات در فعالیت های فرهنگی، راهکارهای همکاری دو شهر را بررسی کردند.