اعضای شورای اسلامی شهر یزد برای دومین مرتبه از کشتارگاه صنعتی بازدید نمودند.

اعضای شورای اسلامی شهر یزد برای دومین مرتبه از کشتارگاه صنعتی بازدید نمودند.

 اعضای شورای اسلامی شهر یزد برای دومین مرتبه از کشتارگاه صنعتی بازدید نمودند.

---------------------

           به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد ؛ سید علی محمد میرحسینی ، محمدرضا کوچک زاده ، حمیدرضا مطهریان ، زهرا حیدری از اعضاء این شورا به اتفاق مهندس توحیدی فر معاونت عمرانی شهرداری  برای دومین مرتبه و به دنبال بازدید دو هفته قبل ، از محل کشتارگاه صنعتی بازدید نمودند.

       این گزارش حاکی است اعضاء از قسمتهای مختلف کشتارگاه و مراحل  کشتار گوسفند و بازدید نمودند .

          از جمله مهمترین قسمت بازدید ، بازدید از گاراژهای دام و مذاکره با مسئولین این گاراژها بود که در جریان این مذاکره اعضاء با مشکلات آنها از قبیل احداث جاده دسترسی مناسب ، نظافت ، نداشتن خط تلفن آشنا شدند.

         بر اساس این گزارش در ادامه جلسه ایی با حضور مدیرعامل شرکت فرآورده های مواد پروتئینی در محل برگزار شد که مسائلی چون فرهنگ سازی برای حمل بهداشتی گوشت ،ايجاد بازار فروش در استان و خارج از استان و پیشنهاد ایجاد کیوسکهایی از طرف شرکت در داخل شهر برای فروش گوشت و اسقاط دیگر به صورت بسته بندی شده بهداشتی ، ایجاد رستوران در محل گا راژهاي دام توسط بخش خصوصی ، خرید تراکتور و تانکر برای حمل آب آشامیدنی به محل گاراژهای دام ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.