اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد از زمين جوادالائمه ، دهكده مقاومت و پاركينگ فرخي

اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد از زمين جوادالائمه ، دهكده مقاومت و پاركينگ فرخي

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- اعضاي كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار، معاونت معماري و شهرسازي، مدير املاك و كارشناس عمراني شهرداري از زمين جوادالائمه، دهكده مقاومت و پاركينگ فرخي بازديد نمودند.

در اين بازديد زمين جوادالائمه مورد بررسي قرار گرفت و در خصوص زمين و خيابان آن مقرر گرديد با كارشناسان مربوطه تبادل نظر صورت گيرد و جهت اتخاذ تصميم نهايي در كميسيون مطرح گردد.

همچنين در بازديد از دهكده مقاومت ، از خدمات ارائه شده توسط سپاه در اين مجموعه تشكر و قدرداني گرديد.

در پايان از پاركينگ طبقاتي فرخي بازديد به عمل آمد و مقرر گرديد تا پايان سال جاري اين پاركينگ جهت استفاده عموم به بهره برداري برسد و براي طبقه فوقاني آن طرح مناسب جهت رفاه حال شهروندان در نظر بگيرد.