اعضاي اسلامي شوراي اسلامي شهر يزد از مهدي آذريزدي عيادت نمودند

اعضاي اسلامي شوراي اسلامي شهر يزد از مهدي آذريزدي عيادت نمودند
 

تني چند از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد از نويسنده كتاب « قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب » عيادت كردند.

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- سيد علي محمد ميرحسيني رئيس ، سيده حميده وزيري نائب رئيس و ناصر پارسائيان رئيس كميسيون خدمات شهري دوره سوم شوراي اسلامي شهر يزد در مورخ 28 فروردين ماه سال جاري از استاد مهدي آذريزدي نويسنده كتاب « قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب » كه به علت عارضه قلبي در بيمارستان سيدالشهداء (ع) بستري شده است، عيادت نمودند.

دراين ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهريزد براي استاد آرزوي سلامتي و بهبودي نمودند و وجود ايشان را سايه بالا سر يزديها و باعث افتخار يزد دانستندو همچنين يكي از دلايل ماندگاري كتاب  « قصه هاي خوب براي بچه هاي خوب» را علاوه برمحتواي جذاب كتاب، انتخاب نام مناسب آن خواندند.

                                                                                                  

                                                                                                                                                                      «روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد»