اعضاء شورای اسلامی شهر یزد از کشتارگاه صنعتی بازدید نمودند

اعضاء شورای اسلامی شهر یزد از کشتارگاه صنعتی بازدید نمودند

 

 

 

اعضاء شورای اسلامی شهر یزد از کشتارگاه صنعتی بازدید نمودند

 

---------------------

     به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد سید علی محمد میرحسینی ،        محمد فقیه خراسانی ، وحیدرضا خباززاده از اعضاء این شورا به اتفاق عباس امیری معاونت خدمات شهری شهرداری یزد از کشتارگاه جدید صنعتی یزد بازدید نمودند.

     این گزارش حاکی است  اعضاء از قسمتهای مختلف این کشتارگاه از قبیل  سالن کشتار ، سردخانه، تصفیه خانه بازدید کردند واز نزدیک در جریان مسائل و مشکلات کشتارگاه قرار گرفتند .