اعضاء شوراي اسلامي شهر يزد خواستار تسريع در راه اندازي كار خانه كمپوست شدند

اعضاء شوراي اسلامي شهر يزد خواستار تسريع در راه اندازي كار خانه كمپوست شدند

اعضاء شوراي اسلامي شهر يزد خواستار تسريع در راه اندازي كار خانه كمپوست شدند

 

 


به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد در جلسه ايي  كه با حضور پيمانكار وناظر پروژه كمپوست .شهردار.مدير عامل سازمان بازيافت.اعضاءشوراي شهر در محل اين شورا برگزار شد.منتخبين مردم درسومين دوره شورا خواستار تسريع در راه اندازي كارخانه كمپوست شدند.

اين گزارش حاكي است سيد علي محمد ميرحسيني رئيس شورا با گلايه از به تاخير افتادن زمان افتتاح اين كارخانه گفت:از انجا كه طبق اخرين هماهنگي زمان بهره برداري از كارخانه پايان مهرماه اعلام شده بود اين پروژه بايد هر چه سريعتر راه اندازي شود.

درادامه سامبراني رئيس شركت قطعات وابزار تراكتورسازي تبريز  وپيمانكار پروژه با اعلام اين كه اين طرح براي اولين بار است كه در سطح خا ورميانه در حال اجراست در روند كار نواقصي به وجود مي ايد كه اجتناب ناپذير است.

ميروكيلي شهردار يزد نيز در اين جلسه با اعلام اين كه  با همدلي وتعامل ميتوان مشكلات را حل كرد .خواستار اتمام پروژه كمپوست شد.