اعضاء سومین دوره شورای اسلامی شهر بااعضاء دوره های اول ودوم وشهرداران اسبق

اعضاء سومین دوره شورای اسلامی شهر بااعضاء دوره های اول ودوم وشهرداران اسبق

اعضاء سومین دوره شورای اسلامی شهر با اعضاءدوره های اول ودوم و

شهرداران اسبق یزد دیدار وگفتگو کردند.

 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد اعضاء سومین دوره

 

اسبق در ضیافت افطاری که به همین مناسبت برگزارشد دیدار نمودند.

 

این گزارش حاکی است دراین دیدار که علی اکبر فرشی .سید حسین علایی

 

علی مشاهیری.عزت یادگار.منصوره قیاسی.سید علی محمدمیرحسینی.محمد

 

فقیه خراسانی. کوچک زاده. ناصرپارسا ئیان .حمیدرضامطهریان.مهدی حرزاده.

 

وحیدرضا خباززاده.حمیده وزیری .زهرا حیدری ومعاونین وروسای مناطق

 

شهرداری حضورداشتند ودرخصوص مسائلی چون اپارتمان سازی .جلوگیری

 

از ساخت وسازهای غیر مجاز.تسهیل روند صدور پروانه ساختمانی.مدیریت

 

زمان.اموزش شهروندان وترافیک بحث وتیادل نظر صورت گرفت.

 

 

 

 

 

باشورا وشهرداریزد  تنی چند از اعضاء دوره های اول ودوم وشهرداران