اظهار نظر برخی از مسئولین در روزهای پایانی شورای چهارم منصفانه نیست

اظهار نظر برخی از مسئولین در روزهای پایانی شورای چهارم منصفانه نیست

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

سید محمد رضا مدرسی در مورد اظهار نظر برخی از مسئولین در روزهای پایانی شورای چهارم گفت ؛  متاسفانه در روزهای اخیر شاهد هستیم برخی مسئولین که بواسطه روابط حزبی و سیاسی در بعضی مناصب گماشته شده اند  پیرامون شورای اسلامی شهر نظراتی بیان میکنند که نشان از عدم اشرافیت آنها نسبت به موضاعات است و بیشتر تحت تاثیر غوغا سالاری بعضی فضاهای رسانه ائ وابسته که تازه خریداری شده اند مواضعی را اتخاذ کرده اند.

 عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر یزد در ادامه افزود:  جای تعجب هست این آقایان حتی خبر ندارند نمایندگان شورای اسلامی شهر در مرکز یزد مانند گذشته بصورت طبیعی و بدون هیچ هیجان خاصی در جلسات حاضر و فرآیند طبیعی مصوبات در حال طی شدن هست و در این مدت هیچ مصوبه خاصی که سئوال برانگیز باشد نداشته اند.

وی در پایان یادآور شد:  دو مسئله باید بررسی شود یکی زوایای پنهان و چرائی بیان این نوع نظرات، که از کجا و چگونه نشات گرفته و دیگر اینکه آقایان با این عدم اشرافیت اطلاعاتی و آگاهی نسبت مسائل در دسترس در نزدیکی گوششان چگونه می خواهند مناطق دور افتاده استان که صدها کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد را کنترل، مدیریت و تصمیم گیری نمایند؟