آسمان یزد در ایام نوروز زیباتر می شود

آسمان یزد در ایام نوروز زیباتر می شود

حمیدرضا قمی رییس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد با تاکید بر بهره گیری از دانش هوشمندسازی گفت: در حوزه سرمایه گذاری سیستم های هوشمند اقدامات خوبی در حال انجام است و در تلاش هستیم این اقدامات به سمت سیما و منظر شهری هدایت شود. پیش بینی می شود از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت و سرمایه گذاری خوبی صورت گیرد.
احمدی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف در این جلسه به ارائه طرح نمایش پهبادی پرداخت که قرار است برای اولین بار در یزد اجرا شود و در صورت همکاری ها در نوروز انجام خواهد شد.
در این طرح هر ارائه تصویری در ۸ دقیقه انجام می شود و در فاصله های زمانی انجام می گیرد و آسمان یزد با نمایش اسلاید و تصاویر زیبا خواهد شد.
طی این جلسه مدل اجرا شامل خرید کامل و یا اجرا در زمان های معین شده از سوی شرکت مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد هیاتی در شهرداری با حضور فاوا و سازمان سرمایه گذاری تشکیل تا مدل توافق و نحوه اجرا اعلام گردد.