استفاده معلولین از شبکه اتوبوسرانی شهری یزد به صورت رایگان تصویب شد

استفاده معلولین از شبکه اتوبوسرانی شهری یزد به صورت رایگان تصویب شد

در جلسه صحن علنی شورای شهر یزد چهارشنبه 19 تیرماه؛ با توجه به مصوبه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و در راستای توجه به حقوق معلولین در شهر دوستدار معلول، اجرای تبصره ۲ ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولین جهت استفاده از حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی شهری یزد به صورت رایگان مصوب شد