از پنج همیار محیط زیست تقدیر شد

از پنج همیار محیط زیست تقدیر شد

به مناسبت هفته محیط زیست شهری طی برنامه ای از سوی کمیته محیط زیست کمیسیون خدمات شورای شهر در پارک باغ ملی؛ با حضور سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری و حسین صالحیان معاون خدمات شهرداری از پنج همیار محیط زیست تقدیر شد.