از مدال آور المپیاد جهانی نجوم تقدیر شد

از مدال آور المپیاد جهانی نجوم تقدیر شد

اعضای شورای اسلامی شهر یزد، از محمد صدرا حیدری به جهت کسب مدال نقره المپیاد جهانی نجوم تقدیر کردند.

طی این برنامه که در جلسه روز چهارشنبه 7 آذرماه 1397 در صحن شورا انجام شد از تلاش های این دانش آموزان شهر یزد قدردانی شد.