از زباله‌های روزانه یزد کوه‌ ۱۷ متری ایجاد شده است

از زباله‌های روزانه یزد کوه‌ ۱۷ متری ایجاد شده است

رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر یزد گفت: بر اثر تولید روزانه بیش از ۳۰۰ تن زباله کوه ۱۷ متری زباله ایجاد شده که لازم است کارخانه کمپوست برای بهبود این اوضاع راه اندازی شود.
سپنتا نیکنام در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مرکز بازیافت زباله یا همان کارخانه کمپوست شهرداری یزد چندین سال است که ایجاد شده ولی با توجه به مشکلات فنی تاکنون نتوانسته به بهره برداری برسد.
وی افزود: در دوره چهارم شورای شهر یزد این کارخانه موقتاً و به شکل ناقص راه اندازی شد که با اهداف کلی آن فاصله داشت ولی در دوره شورای پنجم شهر یزد این کار به طور جدی در سال ۹۹ پیگیری می‌شود.
رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری اضافه کرد: بر اثر تولید روزانه بیش از ۳۰۰ تن زباله کوه ۱۷ متری زباله ایجاد شده که لازم است کارخانه کمپوست برای رفع این اوضاع راه اندازی شود.
نیکنام تصریح کرد: برای ارائه طرح اجرایی آن مکاتبات لازم شده و در سال جاری می‌توانیم اجرای این پروژه را به خوبی پیش ببریم و به زودی نیز پیمانکار طرح مشخص می شود.
وی بر ابعاد اقتصادی و محیط زیستی موضوع تاکید کرد و گفت: راه اندازی کارخانه کمپوست می‌تواند زباله‌های تر را تبدیل به کود کرده و از نظر اقتصادی و محیط زیستی ارزش ایجاد کند.