اختصاص تسهيلات به بافت فرسوده در صورت داشتن پروانه ساختماني

اختصاص تسهيلات به بافت فرسوده در صورت داشتن پروانه ساختماني
چهارصد و پنجاهمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور اعضاي شورا و مديرعامل شركت مسكن سازان و همراهان برگزار و در خصوص بازسازي بافت فرسوده تبادل نظر نمودند.
مهندس خواجه رضايي مديرعامل شركت مسكن سازان يزد با اعلام خبر " اختصاص ده ميليارد ريال از سوي وزارت مسكن و شهرسازي بابت ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي در سال جاري " ؛ گزارشي از فعاليتها و عملكرد شركت را ارائه نمود.
مديرعامل شركت مسكن سازان از شورا خواستار كمك و همكاري در جهت احياي بافت فرسوده و ديگر مسائل مربوط به شهرداري شد.
وي خاطر نشان ساخت : شهروندان مي توانند در صورت داشتن پروانه ساختماني در بافت فرسوده 20 تا 25 ميليون تومان از سوي شركت وام دريافت نمايند.
وي در راستاي احياي بافت فرسوده پيشنهادات و راهكارهايي چون اطلاع رساني به مردم ، ايجاد انگيزه در بين مردم ، اختصاصي تسهيلات در اين بافت ، تسريع در صدور پروانه ، ايجاد دفاتر كارگزاري و غيره را ارائه نمود.
در ادامه اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد مطالبي شامل ايجاد كميته راهبردي ، رفع مشكلات و موانع در جهت پروانه ساختماني و ارائه راهكار براي اين مورد ، همكاري و تعامل بيشتر ميراث فرهنگي ، حمايت از طرحهاي احياي بافت فرسوده ، ايجاد تسهيلات براي اشتغال در اين بافت و غيره را عنوان نمودند.
شايان ذكر است : شوراي شهر در راستاي رفاه حال مردم در بافت فرسوده در نظر دارد تسهيلات وي‍ژه در اختيار همشهريان قرار دهد.                           
                      سيده حميده وزيري

 

                                                                 سخنگوي شوراي اسلامي شهريزد