اختتامیه هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

اختتامیه هفتمین المپیاد ورزشی محلات شهر میراث جهانی یزد

با حضور سفید رییس شورای اسلامی شهر یزد ، عامری و ابوترابی اعضای شورا، عزیزی شهردار یزد ،رستگاری فرماندار یزد ، ملانوری رییس سازمان فرهنگی شهرداری و مدیران استانی