اخبار کوتاه شورای اسلامی شهر یزد در هفته کار و کارگر

اخبار کوتاه شورای اسلامی شهر یزد در هفته کار و کارگر
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر
حضور اعضای شورای اسلامی شهر یزد در مراسم تجلیل از کارگران استان یزد
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد - طی دعوتنامه قبلی خانه کارگر ، تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد جهت ارج نهادن به کارگران زحمت کش استان در مراسم تجلیل از کارگران استان یزد با حضور استاندار محترم یزد شرکت و با کارگران دیدار نمودند.
همچنین در این مراسم از کارگران نمونه و برجسته تجلیل و لوح سپاس تقدیم آنان گردید.
 
به مناسبت روز جهانی کارو کارگر
حضور عضو شورای اسلامی شهر یزد در افتتاحیه زمین دانشگاه علمی کاربردی
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد - در راستای ارتقاء سطح دانش کارگران زحمت کش استان و به مناسبت روز کار و کارگر زمین دانشگاه علمی کاربردی با حضور استاندار محترم و فرماندار محترم و همچنین نماینده شورای اسلامی شهر یزد سرکارخانم زهرا حیدری افتتاح گردید.