اخبار كوتاه پانصدودومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد

اخبار كوتاه پانصدودومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد
تاييد تدقيق محدوده شهر يزد توسط شوراي شهر
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - پانصد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضورشهردار و كارشناسان شهرداري برگزار و طرح تدقيق محدوده شهر يزد با استعماع نظرات اعضاي شوراي شهر و كارشناسان مربوطه طي جلسات متعدد بررسي ومورد تاييد شوراي اسلامي شهر قرار گرفت.
لازم به ذكر است 300نقطه از محدوده شهر يزد به صورت دقيق خط گذاري گرديد.
گفتني است عمده ويژگي اين طرح رعايت حقوق مكتسبه شهروندان براساس مصوبات قبلي طرحهاي جامع وتفصيلي مي باشد.
 
حضور مهندس شيرمحمدي در شوراي اسلامي شهر يزد
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - پانصد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با حضور مهندس عباس شيرمحمدي رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد برگزار گرديد . در اين جلسه مسائل و مشكلات مربوط به امور شهر مورد بررسي و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن گراميداشت ايام ا... مبارك دهه فجر و فرارسيدن هفته وحدت ، نظرات ، پيشنهادات و سئوالات خود را در زمينه هاي فوق مطرح نمودند كه در پايان مقررگرديد در جهت استفاده بيشتر از تجربيات ارزشمند شوراي اسلامي شهر مشهد در موضوعات مختلف شهري ، مورد نظرواستفاده اين شورا قرار گيرد.