اخبار شورای اسلامی شهر یزد

اخبار شورای اسلامی شهر یزد
برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های شهرداری در ایام عید نوروز در شورای شهر یزد
در کمیسیون خدمات شهری ، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر یزد برنامههای پیشنهادی ایام عید نوروز توسط اعضای کمیسیون شورا ، معاونت خدمات شهری ، مدیران عامل سازمانهای رفاهی تفریحی ، فرهنگی ورزشی ، مدیریت پسماند شهرداری یزد ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزراش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – ساماندهی ورودی شهر ، رنگ آمیزی جداول، جمع آوری زباله های و پاکسازی معابر سطح شهر ، تهیه تعداد کثیری نقشه جدید شهر یزد با مشخص نمودن نقاط تاریخی با ارزش شهر ، اطلاع رسانی اماکن شهر از طریق بروشور ، کتابچه و غیره ، استقرار غرفه های خدمات شهری با محوریت شهرداری و همکاری بخش خصوصی ، تهیه سطلهای زباله خودرو و اهداء به مسافران و غیره از جمله پیشنهاداتی بود که در این جلسه مطرح گردید.
 
احداث پارکینگ در محدوده مجتمع های پزشکان در دستور کار شورای اسلامی شهر یزد
احداث پارکینگ در محدوده مجتمع های پزشکان در کمیسیون خدمات شهری حمل ونقل وترافیک شورای اسلامی شهر یزد با حضور نمایندگانی از سازمان نظام پزشکی شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد – نمایندگان سازمان نظام پزشکی در این جلسه مخالفت خود را نسبت به مطالبه پنج محل پارکینگ جهت هر مطب اعلام نمودند.
در پایان نیز بحث ایجاد مجتمع پزشکی و موارد جنبی آن از قبیل عینک سازی، ارتوپدی، فیزیوتراپی، داروخانه، سنوگرافی و آزمایشگاه و غیره مطرح که مرد استقبال قرار گرفت.