اخبار دویست و هشتاد ونهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد

اخبار دویست و هشتاد ونهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد
تشکر و قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد
اعضای شورای اسلامی شهر یزد در دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر از کلیه دست اندرکاران در افتتاح به موقع زیرگذر معلم اعم از شهرداری و شرکت جهاد نصر تشکر و قدردانی نمودند و اجرای این زیرگذر را اثرات بسیار مطلوب ترافیکی در خیابان آزادشهر عنوان کردند.
همچنین وحید رضا خباززاده یزدی عضو شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه ضمن ارائه گزارش چگونگی برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی استان از حمایت شورای اسلامی شهر یزد در برپایی این همایش و نیز از شهرداری به خاطر عقب نشینی ژاندارمری در اطراف پل راه آهن خیابان کاشانی تشکر و قدردانی نمود.
 
شهر پویا نیازمند زنان است
سیده حمیده وزیری در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از کنفرانس متروپلیس زنان در کشور سئول کره جنوبی ؛ ساختار شهر و ترافیک این کشور را بسیار مطلوب عنوان نمود وافزود: عناوین این کنفرانس شهر پویا نیازمند زنان است ، دفاع از حقوق زنان و بودجه ریزی برای زنان در شهرها بوده است و در پایان کنفرانس تفاهم نامه بین ایران و دیگر کشورها در خصوص موارد فوق بسته شد.
 
آمادگی شهرداری برای افتتاح کامل دو پروژه مهم عمرانی
شهردار یزد در این جلسه اقدامات شهرداری را منوط بر تصمیمات شورای اسلامی شهر یزد ذکر کرد و خبر داد: ظرفیت تولید کود کارخانه کمپوست در حال حاضر به 200 تن افزایش یافته است و آماده افتتاح کامل می باشد.
سید علی اکبر میروکیلی ضمن بیان آمادگی کامل شهرداری برای افتتاح کامل پایانه جدید مسافربری یزد( البته هنوز گاز آن وصل نشده است) از شورای شهر یزد خواستار اعلام روز و تاریخ افتتاح این پروژه ها شد.
 
مشاور طرح تفصیلی یزد:
برداشت از وضع موجود شهر یزد انجام شده است
مشاور طرح تفصیلی شهر یزد به اتفاق هیات همراه در جلسه شورای شهر یزد حضور یافت و گزارشی از اقدامات خود را ارائه نمود و گفت: در حال حاضر برداشت از وضع موجود شهر یزد انجام شده و اکنون در مرحله پیشنهادات می باشد.
وی با اشاره به 2700 هکتار بافت تاریخی شهر یزد خبر داد: برداشت از بافت تاریخی و فرسوده شهر یزد که شامل 40 محله است به اتمام رسیده و طرح تفصیلی این بافت با تایید شورای شهر و شهرداری آماده تصویب می باشد.
وی در ادامه اعلام نمود برداشت از طرح تفصیلی شهر یزد از زمان بستن قرارداد و قبل از آماده شدن طرح جامع شهر شروع گردید.
 
تصویب اجرای همزمان تقاطع های غیرهمسطح چهارراه های مهدیه و فاطمیه
در راستای روان سازی و کاهش ترافیک چهارراه های مهدیه و فاطمیه ، شورای اسلامی شهر یزد اجرای تقاطع غیرهمسطح چهارراه مهدیه را به تنهایی تصویب ننمود و شهرداری را مکلف کرد تا تقاطع غیر همسطح چهارراه های مهدیه و فاطمیه همزمان به صورت زیرگذر اجرا نماید تا ترافیک آن مناطق کاهش یابد.