اخباردويست ونودمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد

اخباردويست ونودمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد
تعامل بين اجرائيات شهرداري ونيروي انتظامي استان يزد در دستور كار شوراي شهر
در راستاي تعامل بيشتر بين اجرائيات شهرداري و نيروي انتظامي استان تني چند از اعضاي شورا به اتفاق مدير اجرائيات شهرداري از عملكرد شهرداري اصفهان بازديد نمودند كه در اين جلسه آقاي ميرحسيني سخنگو و رئيس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر گزارشي از اين ديدار ارائه نمود.
/ در مجمع مشورتي بانوان مطرح شد/ تلاش براي ايجاد اشتغال براي بانوان
زهرا حيدري عضو شوراي شهر يزد در اين جلسه گزارشي از مجمع مشورتي بانوان كه دراردبيل برگزار گرديد ارائه واز اقداماتي كه توسط شهرداريهاي ديگر شهرهاي كشور انجام شده نظير طرح سبزباغ، پارك بانوان، ايجاد تاكسي بيسيم بانوان ، ايجاد دفترمشاوره بانوان ياد نمود و بر ايجاد اشتغال براي بانوان بي سرپرست از سوي شهرداري يزد تاكيد كرد.
معاف از پرداخت جريمه عوارض نوسازي
باتوجه به اينكه برخي از شهروندان عزيز قبوض عوارض نوسازي شهرداري را دريافت ننموده و براي برخی دیگر نیز کد صادر نگرديده لذاخواستار معاف از پرداخت جريمه اين عوارض شدند. بنابراين شوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه مقرر نمود كليه شهرونداني كه قبوض عوارض نوسازي شهرداري را دريافت نكرده و همچنین عدم صدور کد این عوارض برای آنان توسط شهرداری،  از پرداخت جريمه اين عوارض معاف مي باشند.
اعتراض اعضاي شوراي شهر يزد از شهرداري نسبت به رعايت نكردن مصوبه معابر حفاظت شده
با توجه به تخلفات صورت گرفته در معابر حفاظت شده مصوبه مورخ 15/6/88 شوراي شهر با مضمون چگونگي و جلوگيري از ساخت وسازها در معابرحفاظت شده بلوارهاي حضرت امام جعفرصادق(ع)، حضرت آيت ا... خامنه اي، استقلال، پروفسور حسابي و جانباز و ارائه مجوز در قالب طرح مصوب سيما و منظر شهري مناسب و با رعايت خط آسمان درطول معبر؛ اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در اين جلسه از عدم رعايت اجراي اين مصوبه توسط شهرداري اعتراض كردند و بر اجراي اين مصوبه توسط شهرداري تاكيد نمودند.
عدم وجود امکانات مناسب در پزشکی قانونی استان یزد
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در این جلسه ضمن بیان اینکه امکانات درحال حاضر پزشکی قانونی پاسخگو نیاز استان نمی باشد تصریح کرد: مشکلات و معضلات پزشکی قانونی با هماهنگی مسئولین استان قابل حل می باشد.
در ادامه دیگراعضای شورای شهر آمادگی خود را نسبت به کمک و همراهی با پزشکی قانونی اعلام نمودند.
رئیس پزشکی قانونی استان یزد کمبود امکانات رفاهی برای ارباب رجوع ، نیاز به آزمایشگاه مجهز ، مکان مناسب برای تشریح را ازجمله امکانات مورد نیاز این اداره عنوان نمود و از مسئولین شهر و استان خواستار کمک ومساعدت در ساماندهی این اداره گردید.