احداث مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی از محل تبصره ۳

احداث مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی از محل تبصره ۳


احداث مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی از محل تبصره ۳

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از اتمام عملیات ساخت مخزن آب ۱۵ هزار متر مکعبی در یزد خبر داد.
عباسی هرفته گفت امسال تابستان ۱۵ میلیون لیتر به حجم ذخیره آب شهر اضافه خواهد شد و با توجه به مخاطرات احتمالی، حاشیه امن آبی شهر افزایش می یابد.
وی اضافه کرد این مخزن از محل تبصره ۳ آب توسط شهروندان با هزینه ۲۰ میلیارد تومان، در مجاورت اداره کل منابع طبیعی یزد ظرف مدت یک سال ساخته شده است.