احداث بازارچه هاي موقت

احداث بازارچه هاي موقت

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد در دويست و چهل و هفتمين جلسه اين شورا كه مهندس نبوي زاده معاونت امورعمراني استانداري و مهندس شايق شهردار يزد حضور داشتند آقايان مهندس فلاحتيان و سرهنگ ميرحسيني به ترتيب به عنوان مشاور عمران شهري و مشاور حمل و نقل و ترافيك شورا معرفي شدند.

    اين گزارش حاكي است دراين جلسه شهردار يزد از    راه اندازي ستاد معاينه فني خودروها در سال جاري و همچنين آغاز عمليات اجرايي پل زيرگذر ميدان شهيد باهنر در هفته آينده خبر داد. وي تصريح كرد تاكنون 16 ميليارد تومان از درآمد شهرداري نيز تحقق پيدا كرده و در مجموع اين را مي توان گفت كه سال جاري سال بسيار خوبي براي شهرمان بوده است و پرسنل شهرداري درحد توان انجام وظيفه نمودند.

 

روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد