اجرای شورایاری محلات در یزد بررسی شد

اجرای شورایاری محلات در یزد بررسی شد

در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد موضوع شورایاری محلات با حضور مشاور شورای عالی استان ها، معاون سیاسی امنیتی استاندار، اساتید دانشگاه و میهمانان مورد بحت و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه رئیس اسلامی شهر یزد به نمونه ارتباط مناسب با محلات پرداخت و با اشاره به طرح تبسم در محله اسکان گفت: نمونه خوب مشارکت مردم در منطقه اسکان اتفاق افتاد اما محدود بود و می بایست در تمام محلات و بر اساس نیاز آن محله اجرا می شد.
ونوس عامری با اشاره به این نکته که تحقیقات خوبی در این زمینه در سال گذشته در کمیسیون فرهنگی انجام شده گفت: تجربه پیاده کردن طرح شورایاریها در تهران و مشهد مطالعه شد و در نظر داشتیم در یزد انجام شود اما ساختار آن یک طرح برای تمام محلات بود و برای محله محوری نبود. در واقع شورای محلات شورای تعریف شده ای برای شهرداری نیستند و باید با شورای شهر ارتباط داشته باشند و شیوه نامه ارتباط در آن مشخص گردد و نمیتوان همه محلات را با یک ساختار پیش برد.
محسن ابوترابی عضو دیگر کمیسیون به این طرح پرداخت و اظهار داشت: در محلات هیئت های زیادی داریم که روسای هیئت مشخص و مورد اعتماد مردم هستند و یک فرد را به عنوان رابط بین آن محله و شورا انتخاب می کنند و لزومی به انتخاب در داخل محل نیست. باید طرح انجام شده در تهران با یزد متفاوت باشد چون محیط و مردم دو شهر باهم تفاوت دارند.
حمیدرضا قمی عضو کمیسیون با اشاره به اینکه با ایجاد شورایاریها نهاد دیگری مابین شورای شهر و عموم مردم قرار میدهیم گفت: ایجاد شورایاریها معمولا حالت خاموشی را برای اعضای شورا ایجاد می کند و در صورتی که کارکرد شورایاری مشخص نیست و اینکه یک نهاد تازه بخواهیم خلق کنیم و موفق هم نباشد مشکل ایجاد می کند.
وی موفق ترین روش را ارتباطات مستقیم و استفاده از ظرفبت های مجازی و هوشمند برای ارتباطات مستقیم و اطلاعات به روز و آنلاین دانست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار حمایت از انجمن های جوانان در محلات را مورد توجه دانست و تصریح کرد: اهمیت مشارکت و نقش آفرینی شهروندان در جلب مشارکت مورد اهتمام قرار دارد اما وزارت کشور در زمینه شورایاری محلات مخالف نموده واستدلال چنین ساختاری در قانون پیشنهاد نشده است.
محمدعلی طالبی افزود: باید سازو کار مشارکت شهروندان از سوی شورای شهر دنبال شود و تجربه دیگرشهرها میتواند در این زمینه کارساز باشد و نباید این سازو کار را مربوط به شورایاری ها بدانیم.
وی به فعالیت های منطقه اسکان اشاره و ادامه داد: نمونه موفق در فعالیت ها و حضور انجمن های محلی در شهرک اسکان انجام شد که می تواند یک جایگاه حقوقی به این انجمن ها داده شود.
مشاور شورای عالی استان ها به ساز و کارهای شورایاری ها پرداخت و عنوان کرد: شاه بیت همه تشکیلات این است که انجمن تشکیل دهیم. سازو کارها لزوما سنتی و تضمینی نیست که امروز جواب دهد، باید به رویکردهای مدرن بپردازیم و باید مردم پشتوانه آن باشند
طالبی نژاد اظهارداشت: شرایط انتخاب شورایاری را سیستم تعریف کند و اگر تلاش می شود تا شورایاری انتخاباتی برگزار شود مشارکت ایجاد می کند و شهروندان آن محله مشارکت حداکثری خواهند داشت.
وی از اهداف این مشارکت را پنج عنوان برشمرد و گفت: فرهنگ مشارکت، نهاد مشارکت، هنجار مشارکت، پشتیبانی مشارکت و عظم مشارکت از اهداف هستند.
در پایان این جلسه مقرر شد دستورالعمل اجرایی شورایاری ها تدوین و ضمن استفاده از پتانسیل ها یک ساختار مناسب جمع بندی شود.