اجرای سرود پاکبان و تقدیر از پنج پاکبان شهر یزد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر

اجرای سرود پاکبان و تقدیر از پنج پاکبان شهر یزد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر


اجرای سرود پاکبان و تقدیر از پنج پاکبان شهر یزد در کمیسیون فرهنگی شورای شهر

سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در راستای اجرای تولیدات فرهنگی، نماهنگ پاکبان توسط گروه سرود فجر جاوید یزد را برای تقدیر از پاکبانان شهر تولید نمود که صبح امروز ضمن اجرا در کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای اسلامی شهر یزد، از پنج پاکبان با حضور اعضا کمیسیون، مدیران شهرداری و مشاورین کمیسیون تقدیر شد.