« به مناسبت هفته شورا ها»دومین هیات رئیسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شدند

« به مناسبت هفته شورا ها»دومین هیات رئیسه سومین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شدند
در دویست
در دویست وچهلمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد انتخابات دومین هیات رئیسه شورای اسلامی شهر یزد با حضور فرماندار یزد در مورخ 9 / 2 / 88 برگزارگردید.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد- در این جلسه از بین آقایان محمد فقیه خراسانی و ناصر پارسائیان ، آقای محمد فقیه خراسانی با پنج رای به مدت یکسال به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر یزد برگزیده شد.
همچنین از بین سرکاران خانم وزیری و حیدری ، سرکارخانم وزیری با پنج رای به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهر برگزیده شد.
در ادامه رای گیری آقایان حمید رضا مطهریان به عنوان خزانه دار ، وحید رضا خباززاده یزدی به عنوان منشی و سید علی محمد میرحسینی به عنوان سخنگوی شورای شهر انتخاب گردیدند.
گفتنی است در این جلسه از فرمانداریزد به جهت تعامل وهمکاری با شورای اسلامی شهر یزد تقدیر وتشکر به عمل آمد.
شایان ذکر است اولین هیات رئیسه این شورا به ریاست سید علی محمد میرحسینی به مدت دوسال فعالیت نموده است.