«به مناسبت هفته شوراها» ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرداريزد با نماينده ولي فقيه دراستان

«به مناسبت هفته شوراها» ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهرداريزد با نماينده ولي فقيه دراستان
 اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار با نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد ديدار وگفتگو كردند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد – در اين ديدار نماينده ولي فقيه وامام جمعه يزد با اشاره به آيات قرآن وتوجه پيامبر اسلام به مسئله مشورت ، از شورا وشهرداري به خاطر اقدامات عمراني شهر طي چند سال اخير ونيز آماده سازي شهر درايام عيد براي ميهمانان نوروزي تشكر وقدرداني نمود وخواستار افزايش وتداوم اين امكانات درطول سال گرديد .
حجت السلام والمسلمين صدوقي با بيان ايجاد وگسترش فرهنگ پذيرش توريسم تسريع كرد اين فرهنگ نه تنها معرف شهر وكشورمان است بلكه مي تواند معرف دين وفرهنگ والاي اين سرزمين باشد . بديهي است اين برنامه ها بايد برابر ضوابط به طور مداوم صورت گيرد واز اقدامات مقطعي دراين زمينه پرهيز نمود . وي همچنين در ارتقاء كمي وكيفي اقدامات عمراني شهر تأكيد وخواستار افزايش توجه به عمران وآبادي شهر شد .
امام جمعه يزد اقدامات شورا وشهرداري رازيربنايي واساسي عنوان نمود .
وي با اشاره به مشكلات موجود در بافت تاريخي شهر وتأكيد بربازگرداندن حيات به بافت خاطر نشان ساخت اين مشكلات بايد بررسي ورفع گردد .
نماينده ولي فقيه وامام جمعه شهريزد با اشاره به جلوگيري ساخت وسازهاي غير مجاز وزمين خواري از شورا وشهرداري خواست تااشتغال وتوجه به اوقات فرغت جوانان ، حفظ فرهنگ معماري اسلامي در راستاي ضوابط مقاوم سازي وكاهش زمان پاسخگويي به مردم را دردستور كار خود قرار دهند .
وي بحث مترو را بسيار اقدام خوبي دانست واعلام كرد بايد اقدامات بسيار جدي به خصوص در مطالعات واجراي آن صورت گيرد .
حجت السلام صدوقي در پايان از اقدامات شهرداري در خصوص خدمات شهري تقدير وتشكر نمود وبه ايجاد ،بسط وگسترش فرهنگ تفكيك زباله از مبدأ تأكيد كرد .
دراين ديدار همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر يزد با توجه به نزديك شدن به نهضت آسفالت عمده فعاليت شهرداري در سال جاري را روكش وآسفالت معابر ذكر كرد .
وي احداث بيش از ده ميدان ، تكميل بلوار استقلال،احداث وتكميل شش تقاطع غير همسطح ، آغاز مطالعات مترو ورودخانه مسير شهر جهت استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومي ، اتوماسيون شهري واداري ، مشاركت ، تكميل كارخانه كمپوست وپايانه مسافربري ، احداث بلوار خاتم و24 متري بوستان ،گسترش وزيباسازي فضاي سبز ازجمله اقدامات دو ساله شوراي اسلامي شهر نام برد .
درادامه اين ديدار اعضاي حاضر شوراي اسلامي شهر موضوعاتي نظير تخلفات ساختماني ، بافت تاريخي ، صدور پروانه ساختماني ، تأسيس بانك زمين ، تبيين جايگاه شوراها ، حمايت ويژه رسانه ملي از شوراها ، اعتماد به جوانان ، ايجاد دفاتر كارگزاري در شهرداري ، همكاري وتعامل بيشتر دستگاهها با شورا ، بيكار شدن افراد در سال اصلاح الگوي مصرف ، عدم وجود كميسيون بانوان در ادارات را عنوان واز نماينده ولي فقيه خواستار همكاري جهت رفع وتسريع در برخي از آنها شدند .
شايان ذكراست شهرداريزد دررابطه با فعاليت يك ساله شهرداري بخصوص مشاركت گزارشي ارائه نمود .