رییس اداره دبیرخانه شورای اسلامی شهر یزد: محمد صادق وصال

شماره تلفن:  37251050

فکس:  37250700

آدرس: یزد –میدان آزادی – جنب پارک باغ ملی- ساختمان شورای اسلامی شهر یزد

کدپستی: 8917698641