شوراي اسلامي شهر يزد شوراي اسلامي شهر يزد

مرتضي شايق


تسهيل در صدور پروانه ساختماني

رئيس كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد با اشاره به سياست هاي شوراي شهر در خصوص روانسازي  و تسهيل در صدور مجوزات علي الخصوص پروانه ساختماني گفت : در راستای تسهیل در روند صدور پروانه ساختمانی و تشویق شهروندان جهت اخذ پروانه ساختمانی برای اراضی مجاز از نظر شهرسازی، پروانه مسکونی تک واحدی تا متراژ زیربنای حداکثر 400 متر مربع تا پایان سالجاری از پرداخت عوارض زیربنا معاف می باشد.

وي تصريح كرد: در راستای روانسازی و تسهیل در صدور پروانه و گواهی های پس از آن، آئین نامه ی اجرائی توسط شهرداري پیشنهاد و پس از بررسيهاي كارشناسانه طي جلسات مختلف مورد تصويب شوراي اسلامي شهر يزد قرار گرفت.

مرتضي شايق با اشاره به صدور پروانه مشاعي اظهارداشت: پروانه مشاعی بر روی کلیه اسناد مشاعی که دارای تقسیم نامه معتبر هستند و یا داشتن شرایط وضعیت معبر مجاور قطعه مورد درخواست مشخص و به عبارتی شکل گرفته باشد ، ملک دارای سند تک برگی باشد که ابعاد و مساحت زمین اولیه در آن مشخص شده باشد ، مساحت ملک در حدنصاب تفکیکی باشد ،  کروکی زمین با ابعاد و مساحت و مختصات جغرافیایی و مقیاس 1:200  تهیه و به تائید ناظر ذیصلاح (نقشه بردار) یا کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی رسیده باشد . ( صرفاً سند ماده147 )، اخذ تعهدنامه مشاعی از مالک در زمان صدور پروانه ، درخصوص حقوقات باتوجه به اینکه در زمان صدور پروانه رعایت گذر الزامی است، بر اساس مساحت اولیه و طبق جدول تعرفه مصوب، سرانه خدماتی محاسبه و به نسبت قدرالسهم مساحت باقیمانده قطعه مورد نظر و طبق نظر هیئت ارزیاب شهرداری اخذ گردد، صادر می­گردد.

وي در خصوص رسيدگي به تخلفات ساختماني تا 50 مترمربع خاطرنشان ساخت: اخذ جریمه و عوارض تخلفات ساختمانی با کاربری مسکونی تا سقف 50 متر مربع، درصورتی که تخلف ساختمانی صرفاً اضافه بنا تا 50 متر مربع و با داشتن شرایط مشروحه باشد، بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، با اخذ جریمه معادل یک برابر ارزش معاملاتی روز و وصول سایر عوارضات متعلقه از جمله پارکینگ، فضای باز و ... توسط مناطق شهرداری انجام و مفاصاحساب برای متقاضی صادر شود.

رئيس كميسيون عمران و توسعه شوراي اسلامي شهر يزد در مورد شرايط مشروحه مذكور افزود: اضافه بنای احداثی متصل به ساختمان اصلی باشد بدين صورت كه 1-1) زیربنای ساختمان اولیه دارای مجوز بوده و یا قبلاً توسط کمیسیون ماده صد پذیرش شده باشد.  2-1) آیین نامه 2800 رعایت شده و یا درخصوص ساختمان قبلی دارای رأی تعهد آیین نامه توسط کمیسیون ماده صد باشد. (با اخذ تعهد مجدد درخصوص زیربنای جدیدالاحداث)  3-1) در خصوص کرسی غیر مجاز، درصورتیکه با مجاورین در یک تراز بوده ، اشرافیت، مزاحمت و شاکی نداشته باشد.   4-1) در طبقات مجاز طبق پهنه مربوطه باشد.  5-1) مجموع تخلف زیربنای در طبقات مجاز بیش از 50 مترمربع نباشد.  6-1) در اضافه بنای متصل به ساختمان اصلی، پیشروی بیش از مجاورین نباشد. 7-1) گذربندی رعایت شده باشد.

وي ادامه داد: اضافه بنای احداثی از ساختمان اصلی منفصل باشد بدين صورت كه 1-2) حداکثر ارتفاع آن از 5/3 متر تجاوز ننماید.  2-2) دارای کاربری مرتبط با کاربری مسکونی باشد.  3-2) آیین نامه 2800 رعایت شده باشد.  4-2) پارکینگ مورد نیاز رعایت شده باشد.  5-2) رعایت گذربندی شده باشد. تبصره : در هر دو حالت فوق ساختمان باید فاقد اشرافیت، مزاحمت و یا شاکی خصوصی باشد.

 

بهسازی و زیرسازی آسفالت ورودی های شهر یزد برای سال جدید

رئيس كميسيون نظارت و پيگيري شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه برای سال جدید ودر زمینه ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزی  برنامه ریزی خوبی انجام شده است، گفت: امسال بهسازی وآماده سازی آسفالت4 ورودی شهر برای سال جدید مورد توجه اعضای شورا وشهردار قرار گرفته است.

مرتضی شایق افزود:  آسفالت، فضاي سبز و نورپردازي 4 ورودی بلوار جانباز از پل شهید تقوی، ورودی بلوار فقیه خراسانی ، ورودی بلوار شهید دهقان و  بلوار آيت الله بافقي (جنوبي ) مهريز – يزد در دستوركار شهرداري مي باشد.

 وي از آماده سازي پاركينگهاي عمومي سطح شهر جهت استفاده مهمانان نوروزي خبر داد

شايق اولویت شورای اسلامی شهر یزد در بحث تصویب بودجه شهرداري را توجه ویژه به محلات ،ورودی های شهر ، آسفالت معابر ، ايجاد فضاي سبز ، ساماندهي ترافيك شهر به ويژه اجراي طرح BRT و نصب دوربين هاي كنترل در خيابانهاي اصلي شهر دانست و خاطرنشان کرد: در تصویب بودجه شهرداری توسط شورا تلاش شده تا پروژه های نیمه تمام طرح های عمرانی شهر با پیگیری های اعضای شورای اسلامی شهر به اتمام برسد.