شیوه‌نامه متقاضیان شب بازار امام علی(ع) یزد به مرحله تصویب رسید

شیوه‌نامه متقاضیان شب بازار امام علی(ع) یزد به مرحله تصویب رسید

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر یزد از بررسی شیوه نامه متقاضیان شب بازار امام علی(ع) یزد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدعلی پاکنژاد در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه بحث شب بازار میدان امام علی(ع) در چند وقت اخیر به یکی از مباحث اصلی برخی کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر یزد تبدیل شده بود اظهار داشت: مباحث مختلفی پیرامون این موضوع توسط افراد مختلف مطرح شده است.
وی یکی از مباحث مطرح شده در این رابطه را بحث حقوقی مربوط به استقرار افراد در این محل دانست و عنوان کرد: مباحث مرتبط با این موضوع در جلسات مطرح شد.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: بحث شیوه‌نامه متقاضیان شب بازار میدان امام علی(ع) در کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر بررسی و به تصویب رسید.
پاکنژاد عنوان کرد: بحث کمیسیون ماده هفت در مورد قطع درخت با شکایت یکی از شکات که به صلاحیت شورا در رسیدگی به اعتراض متشاکی مسئله تردید وارد شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: خوشبختانه با بررسی‌های به عمل آمده این نتیجه حاصل شد که شورا صلاحیت تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد و مقرر شد نامه‌ای برای تصویب به مجلس شورای اسلامی هم ارسال شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در ادامه خاطرنشان کرد: تصویب این موضوع سبب می‌شود که در روند بررسی موضوع توسط شورای اسلامی شهر یزد مشکلی ایجاد نشود.
پاکنژاد افزود: برای تصویب این موضوع از ظرفیت کارشناسان شهری و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت و به همین دلیل هم بررس صورت گرفته زمینه تصویب را فراهم کرد.