شوراي اسلامي شهر يزد شوراي اسلامي شهر يزد

سيدمحمدعلي پاك ن‍ژاد


در آينده خط بی آر تی یا اتوبوس ویژه دريزد ايجاد مي شود

نماینده شورای اسلامی شهر یزد درسازمان اتوبوسرانی با اشاره به اینکه در آينده خط بی آر تی یا اتوبوس ویژه در شهر راه اندازی خواهد شد گفت: در حال حاضر مسیرهای خط بی آر تی مشخص شده، مطالعات اولیه انجام و اولویت بندی مسیرها مشخص شده است.

پاکنژاد در ادامه عنوان کرد : شروع مسیر برای اجرای خط بی آر تی با توجه به مطالعات انجام شده از سمت فضای سبز شمال غربی شهر شروع و به سمت پایانه مسافربری جنوب غربی شهر ادامه خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در ادامه گفت: سعی شده در سال93 برای رفع مشکلات ایستگاه های اتوبوسرانی  توجه ویژه ای شود به گونه ای که در سال 93 یک میلیارد تومان بودجه برای ساماندهی نصب و تجهیز سرپناهای ایستگاه اتوبوس در نظر گرفته شد.

وی همچنین در این زمینه یادآور شد: در سال 93  سی و7 سرپناه در ایستگاه های اتوبوس نصب شده و54 مورد از ایستگاه های شهر بهسازی وبازساری  شده است.

نماینده شورای اسلامی شهر یزد درسازمان اتوبوسرانی در زمینه استفاده از کارت شهروندی وتوسعه آن گفت: در سال 93 وتا کنون  بیش از 45 هزار کارت شهروندی به فروش رفته است.

وی با تاکید بر استفاده شهروندان از ناوگان اتوبوسرانی با تهیه کارت شهروندی تصريح كرد: در صورت عدم استفاده از کارت شهروندی، فقط همان مبلغ300 تومان را پرداخت کنند و چنانچه تخلفي در اين زمينه صورت گرفت با ذكر كد ، زمان و مسير آن را به سامانه 137 شهرداري گزارش نمايند با اين وجود خريد كارت شهروندي راه را براي خدمت مناسب تر توسط سازمان اتوبوسراني هموار مي كند.

پاکنژاد در زمینه زمان انتظار در ایستگاه های خط واحد خاطر نشان کرد: استقبال بیشتر مردم از ناوگان اتوبوسرانی باعث اضافه شدن چند دستگاه اتوبوس به مسیر های شلوغ خواهد شد واین مسئله مشکل زمان انتظار را پائینتر خواهد آورد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان اظهار امیدواری کرد: برای تعویض اتوبوسهای فرسوده و خرید اتوبوس های جدید یک تفاهم نامه مقدماتی با یکی از بانکهای استان انجام شده است وانشا الله در آينده برای تعویض وجایگزینی ناوگان اتوبوس شهری اقدام خواهد شد.