اعضاي هيات رئيسه دوره پنجم شورا

غلامعلي سفيد (  رئيس شورا )

                                               

سيدحسين آزادي (نائب رئيس شورا)     الهه جورابي (منشي  شورا)      مهدي كاشفي زاده (منشي  شورا )

          

                                                                                   

                                محسن عباسي هرفته (سخنگوي شورا)                           ونوس عامري(خزانه‌دار شورا)